Turnaj trojic v hale Lokomitivy 26.11.2023

Turnaj trojic v hale Lokomitivy 26.11.2023